ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ କି? ଆଉ ଏହା କ'ଣ ନିଜର ଭିତର ଶାନ୍ତିକୁ ବି ବିଚଳିତ କରୁଛି କି?
ତୃଣକ ଦ୍ଵାରା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବା ନେଇ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି କି?

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ଭାରତର ସେହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ୱାନ ପାସ୍ ସଲ୍ୟୁଶନ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସହଜତା ଏବଂ ବ୍ରଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ତୃଣର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତୃଣକ ସହ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫସଲକୁ ସଠିକ୍ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ଵ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।

ବୈଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୃଣକ, 2 ଉନ୍ନତ ତୃଣନାଶକର ଏକ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ।

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ଦିଏ କଷ୍ଟକର ସିଞ୍ଚନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି

ଜିଦିଆ ତୃଣକ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି

ଗୋଟିଏ ଥରରେ  ତୃଣକ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି

କେବଳ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ।
ସେହି ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ସହାୟତା କରୁଛି ।

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ବାବଦରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ କ'ଣ? ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ

ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ପ୍ରାୟତଃ ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

କେଉଁ ଶସ୍ୟ ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ?
ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ ରାଇସ
କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ?
ପ୍ରତିରୋପଣର  5-7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୃଣକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘାସ ତୃଣର 1 ପତ୍ର  ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ
ମାତ୍ରା ଏବଂ ଜଳ ପରିମାଣ?
ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ 150 ମିଲି/ଏକର /  2 L ପାଣି / ଏକର
ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି?
ସ୍ପ୍ଲାଶ (2 ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପ୍ଲାଶ ବୋତଲ/ଏକର)

ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଚାରାରେ ଘାସ ଓ ଗୁଳ୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସଠିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ

1. ଏହି ଘାସ ଓ ଗୁଳ୍ମ ନାଶକର ବ୍ୟବହାର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତରେ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଅତି କମ୍ ରେ ୫ ସେ.ମି. ହେବା ଦରକାର।
2. ଫସଲର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ଉନ୍ନତଧରଣର ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳର ଭଲ ସୁବିଧା ରଖନ୍ତୁ ।
3. ସିଂଚନ ପରେ ଅତି କମ୍ ରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯାଏଁ କ୍ଷେତରୁ ଜଳ କାଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
4. ରସାୟନର ମାତ୍ରା ବୋତଲରେ ନ୍ୟୁନତମ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର ପରେ ସ୍ପ୍ଲାଶ ବୋତଲକୁ ତିନି ଥର ଧୁଅନ୍ତୁ ।
5. ଧୁଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ପ୍ଲାଶ ବୋତଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ  
6. ସ୍ପ୍ଲାଶ ବୋତଲକୁ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
7. ଖାଲି ଥିବା କୀଟନାଶକ ଡବାକୁ କାଟି ଜଳର ସ୍ରୋତଠାରୁ ଦୂରରେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ସୁପାରିଶକୃତ ତୃଣକ

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ତୃଣକରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି । ସଠିକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତୃଣକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ!

ତୃଣକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଆନ୍ତୁ

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ଅଫର୍

ଖେଳିବାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ଅପିରୋ ଫୋର୍ଟେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2021 Syngenta India. All rights reserved.